"Notes d'opinió" és un bloc amb informacions, punts de vista i opinions personals sobre les tecnologies de la informació, l'educació i la societat.

Qui desitgi ser avisat de les novetats només té que dir-ho frtarrago@gmail.com

Més informació

dissabte, 31 de gener de 2009

La llei d'educació i les TIC

Ahir (30 de gener de 2009) vaig tenir el goig de comparèixer davant la Comissió d'Educació i Universitats del Parlament de Catalunya que estudia el Projecte de llei d'educació. Ho vaig fer en qualitat "d'expert en tecnologies de la informació i de la comunicació" a proposta del grup parlamentari de CiU i amb l'aprovació unànime de tots els grups. Va ser una experiència nova per a mi i molt interessant, però una mica deslluïda pel ritme de treball, al meu entendre excessivament ràpid, al que s'han d'ajustar els compareixents i els parlamentaris. Penso que tant en el meu cas en el d'altres compareixents el temps per respondre amb ponderació les qüestions formulades pels representants dels grups parlamentaris va ser més aviat just. Tot i això crec que val molt la pena (i és d'agrair) la possibilitat que se'm va donar com a particular d'expressar el més essencial de les meves opinions.

Com que el Projecte recull molt poc les TIC i tot el conjunt de temes pedagògics i organitzatius que hi estan relacionats, la meva exposició no va consistir en fer propostes d'esmenes sinó que es va centrar en assumptes que ara per ara no es consideren. No m'estic referint a coses tècniques o de detall, sinó a temes que trobo substancials i que tenen fortes implicacions. Per exemple, que la llei reculli quelcom tant senzill com el dret dels alumnes d'utilitzar al llarg dels seus anys d'aprenentatge escolar les eines digitals pròpies del temps en què viuen (i a ser avaluats de manera corresponent). O que no s'ignori, com passa amb el redactat actual, tot el que fa referència a les condicions ambientals i materials en què es desenvolupen les activitats d'ensenyament-aprenentatge en els centres educatius. També vaig proposar la creació d'un Institut de Lideratge Educatiu, perquè si d'una cosa se'n sap poc al nostre sistema educatiu és de gestió del canvi, i aquest és potser el dèficit més gran de tots els que arrosseguem.

Aquestes i d'altres consideracions i propostes estan argumentades en un document que vaig lliurar a la Comissió. Estic intrigat per saber si serviran. Espero que sí!

Ferran Ruiz Tarragó
frtarrago@gmail.com
http://www.xtec.cat/~fruiz/

PD. El Parlament de Catalunya publica les transcripcions de les sessions en la seva web (http://www.parlament.cat/ secció documents, apartat transcripcions). També proporciona les gravacions en video.